ALGORİTMA ÇIKMIŞ SORULAR-4

SORU-1) Klavyeden girilecek olan 10 tane sayının eşit olup olmadığını bulan programı yazınız.

CEVAP-1)

 

SORU-2) Klavyeden girilen stringler içinde karakter sayısı 5 ve 5’ten büyük olan stringleri ekrana yazan ve adedi 20 olduğunda duran programı yazınız.

CEVAP-2)

 

SORU-3) Klavyeden girilen üç tamsayıyı sıralayan programı yapınız.

CEVAP-3)

 

SORU-4) Klavyeden girilen string içinde “ali” ifadesinin olup olmadığını bulan programı yapınız.

CEVAP-4)

 

SORU-5) Klavyeden girilen rasgele tamsayılar içinde pozitif tamsayıları bulup ekrana yazan ve bu tamsayıların adedi 5 olduğunda duran programı yazınız.

CEVAP-5)

 

SORU-6) Aşağıdaki seriyi hesaplayan programı yazınız.

CEVAP-6)

NOT: Kodlarda hata olabilir veya sizler başka çözüm yolları türetebilirsiniz. Anlamadığınız ve hata aldığınız kısımları yorum yaparak belirtebilirsiniz.