ALGORİTMA ÇIKMIŞ SORULAR-6

SORU-1) Aşağıda verilen ana program çıktısını veriniz?

CEVAP-1)

 

SORU-2) Kendisine parametre olarak gelen (5 basamaklı) hexadecimal sayının on tabanındaki değerini geri döndüren metodu ve ana programı yazınız.

CEVAP-2)

 

SORU-3) Kendisine parametre olarak gelen iki string içinde yerleri aynı olmak şartıyla eşit olanları bulup geri döndüren metodu yazınız.

CEVAP-3)

 

SORU-4) Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?

CEVAP-4)

 

SORU-5) Kendisine parametre olarak gelen iki boyutlu string dizisi içinde karakter sayısı dört olanları bulup geri döndüren metodu yazınız.

CEVAP-5)

 

SORU-6) Kendisine parametre olarak gelen pozitif tamsayının tam bölenlerin tamamını bulup geri döndüren metodu, main metodu ile birlikte yazınız.

CEVAP-6)