ALGORİTMA ÇIKMIŞ SORULAR-2

Selamlar;

Bu yazım Bilgisayar Mühendisliği bölümünde vize sınavlarında çıkmış olan 3 adet soruyu içeriyor..

ÖRNEK 1:

Üç basamaklı pozitif bir tamsayının basamaklarının küpleri toplamı sayının kendisine eşitse o sayıya Armstrong sayısı denir. Örneğin:  371= (3^3)+(7^3)+(1^3) . Buna göre üç basamaklı bütün Armstrong sayıları bulan ve ekrana yazdıran bir program yazınız.

 

ÖRNEK 2:

500’e kadar olan bütün tek sayıların toplamını bulan java kodunu yazınız.

  • Örnek 2 kolay gibi görünebilir. Bu soruyu koymamdaki amaç Java derslerinde anlattığım kısımlara örnek bir soru göstermekti. Ayrıca vize sınavında çıkmış bir soru. Çıkmaz demeyelim yani 🙂 🙂

 

ÖRNEK 3:

Dört tam sayıyı okuyan ( x1 , x2 , x3 , x4 ) ve aşağıdaki formüle göre iki nokta arasındaki uzaklığı bulan, ” uzaklık ” isimli bir metot yazınız. Ana programınız sadece ilgili metotları çağıracak ve bütün okuma , hesaplama ve yazdırma işlemlerini sizin yazacağınız metotlar yapacaktır.

  • Bu soru metotlarla alakalı. Soru bizden her şeyi aşama aşama yapmamızı istiyor.
  • İlk olarak kullanıcıdan veri almak için degerlerGirisi isimli bir metot oluşturdum ve kullanıcıdan gerekli olan sayıları aldık.
  • Daha sonra matematik işlemini yapıyoruz. Önce x2 ile x1’i y2 ile y1’i birbirinden çıkardım ve karelerini aldım. Sonrasında bu sayıları toplayarak karekönü aldım ve uzaklık isimli değişkenime atadım.
  • En son aşama ise ekrana yazdırmak. Bunu da System.out.println() metodunu kullanarak yapıyoruz.
  • En önemli kısmımız ise en altta bütün metotlarımızı ana metodumuzda çağırıyoruz. Main metodu içerisinde yani. Main metodu içinde metotlarımızın isimlerini yazarak onları çalıştırmış çağırmış oluyoruz. Bunu yapmazsanız programınız çalışmayacaktır.

Yazımı 3 örnekle sonlandırıyorum. Sorular çıkmış vize sorularıdır. Kolay olduğu gibi zor görünen kolay sorularda var amaç odak noktamızın ve düşünme kabiliyetimizin artırılması bu tür sorularda yani örnek 3 te ki gibi sorularda. Çözümler bana aittir herhangi bir yanlış kod veya anlaşılmayan noktalar için yorum yapabilir ya da bana ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.