BİLGİ SAKLANMASI

 

Selamlar;

Nesnesel tasarımda parametreler ve değişkenlerin sadece gerekli durumlarda kullanılması, ve buna bağlı olarak da programın ayrıntılarının mümkün olduğu kadar saklanmasına kuşatma veya bilgi saklama denir. Bunu gerçekleştirmek için parametreler ve metotların tanımında public veya private özellikleri kullanılır” (YAZICI , 2011 , 108 ).

 

PUBLIC VE PRIVATE ÖZELLİKLERİ:

Public (genel) olarak tanımladığımız değişkenler, genellikle bilgilerin saklanması için kullanılması tavsiye edilmez. Private (özel) olarak tanımlanan değişkenler, bir bilginin saklanması için çok sık kullanılır.

Public olarak tanımladığımız global değişkenler bir metot, sınıf veya başka bir programdan çağrılıp kullanılabilir. Bu nedenle eğer özel bilgilerin tutulduğu bir program yazıyorsak bu bilgilere başka sınıflar ve programların ulaşmasını istemeyiz. Public yapısı da bu duruma uygun olmadığından bilgi saklanmasında kullanılmaz.

Private olarak tanımladığımız değişkenler ise sadece kendi sınıfına ait metotlar o değişkenlere ulaşabilir. Yani başka bir sınıftan veya programdan o değişkenlere ulaşamayız. Bu da bilginin saklanması için uygun şartları sağlıyor.

Şimdi bir örnek vererek ne anlattığımızı açıklamaya çalışalım.

 

ÖRNEK:

 

Şimdi ise private olarak bir örnek gösterelim ve aradaki farkı görelim.

 

ÖRNEK:

 

 

SET/GET METOTLARI

Set metotları bir değişkenin değerini değiştirmek için veya bir değer girmek için kullanılır. Get metotları ise o değişkenin değerlerini kullanan programa okuması için kullanılır. Bu metotları kullanırken illa ki isimlerinin set ve get olma zorunluluğu yoktur. Burada sadece mantığı kavramanız önemli.

ÖRNEK :

 

 

NESNELERİ KARŞILAŞTIRMA(EQUALS() METODU )

Karşılaştırma durumlarında örneğin if , while vb. şart içeren durumlarda değişkenler için karşılaştırma yaparken ” == ” kullanırız ve atama için “ =  “ifadesini kullanırız. Nesneleri karşılaştırırken de “ == “ ifadesi kullanılabilir. Ancak nesneleri karşılaştırma yaparken değişkenler de karşılaştırma yaptığımız kurallar geçerli olmazlar. Yani iki nesne “ == ” işleci ile karşılaştırma yapılırsa bu her iki nesnenin de aynı adreste veya bellekte bulunduğunu gösterir. Eğer farklı adreslerde iki nesneyi gösteriyorlarsa farklı nesneler ( yanlış ) olacaklardır.

Adres veya bellek konusunu şimdilik Java’yı öğrenenler kafalarına takmasınlar. Eğer Bilgisayar Mühendisliği bölümünü okuyorlarsa Bilgisayar Organizasyonu ve Tasarımı adlı bir ders mutlaka alacaklardır. Ders ismi üniversiteden üniversiteye değişebilir ancak temel bir ders olduğundan mutlaka o derste adreslerin belleklerin nasıl çalıştıklarını göreceklerdir. Yakın zaman bu dersle ilgili kendi notlarımı da paylaşacağım.

 

Şimdi bir örnek verelim;

 

Şimdi equals () metodu ile karşılaştırma nasıl yapılır ona değinelim. Bir örnek verelim ve açıklama ile bu konuyu sonlandıralım.

ÖRNEK: