EXCEPTIONS DURUMLAR

Exceptions kelime anlamı olarak istisnalar anlamına gelmektedir. Kod yazarken istisnai durumlar oluşur. Mesela sayının sıfıra bölünmesi veya kullanıcının Integer veri girişi yapacağı esnada String tipinde bir değer girmesi gibi istisnai durumlar hatalar olabilir. Exceptions ise hataları ayıklamamız da, kod satırlarında nerede hata aldığımızı veya hangi…

POLYMORPHISM

  JAVA İLE POLYMORPHISM Polymorphism kelime anlamı olarak çoklu şekil veya çoklu biçim anlamına gelmektedir. Kalıtım ( inheritence ) ile iç içedir. Birbirleriyle beslenirler. Kalıtım konusunda sınıflar türetmiştik ve bu sınıflar arasında ilişkiler bağlantılar kurmuştuk. Polimorfizm yapılarak bir nesne farklı bir nesne gibi davranabilir. Mesela…

OVERRIDING (ÜZERİNE YAZMA)

  Daha önceden overload yani aşırı yüklemeyi anlatmıştım. Ancak kısa bir şekilde hatırlayalım overload’ı. Aşırı yükleme bir class içerisinde aynı isimle oluşturulan ancak parametrelerine göre değişen metotlar idi. Override ise kalıtım konusuyla iç içedir diyebilirim. Kalıtım da bizim süper classımız ve süper sınıftan kalıtım alan…