ABSTRACT SINIFLAR VE INTERFACES

  Abstract(soyut) sınıflar: Abstract ( soyut ) sınıflar kalıtımın bize sağladığı ek özelliklerden biridir. Abstract sınıfların kullanım amaçları aslında büyük programlar ya da projeler yapılırken daha net anlaşılıyor. Soyut sınıfların içerisinde yer alan soyut metotların gövdesi bulunmaz. Sadece metot ismi yazılır ve noktalı virgül ile…

KALITIM (INHERITENCE)

  Java dilinde yazılan bir sınıf, daha sonra başka sınıflara da temel oluşturabilir. Örneğin; İnsan isminde bir sınıf tanımladık ve sınıfımızın içerisinde isim, soy isim, TC no vb. değişkenler metotlar yer alıyor. Ardından Ahmet diye ayrı bir sınıf oluşturduk ve Ahmet isimli sınıfımız da soy…

ÇOK BOYUTLU DİZİLER

METODA GİREN DİZİLER Programımızın main kısmından diziyi metoda gönderirken bir nesne olarak tanımlama yaparız veya normal bir dizi tanımlarız ve bir değişkene atama yaparız. Metoda bu diziyi gönderirken metodun adının içerisinde değişken adını yazarız ancak köşeli parantezleri kullanmayız. Küçük bir örnekle anlatmak istediğimi kod üzerinden…