ÇOK BOYUTLU DİZİLER

METODA GİREN DİZİLER

Programımızın main kısmından diziyi metoda gönderirken bir nesne olarak tanımlama yaparız veya normal bir dizi tanımlarız ve bir değişkene atama yaparız. Metoda bu diziyi gönderirken metodun adının içerisinde değişken adını yazarız ancak köşeli parantezleri kullanmayız. Küçük bir örnekle anlatmak istediğimi kod üzerinden göstereyim.

 

ÖRNEK:

 

Dizi döndüren metotlar:

Metotlardan return olarak dizi de döndürülebilir. Java’da metotlar bir nesne döndürebildikleri için dizileri de döndürebilir.

 

ÖRNEK:

 

ÇOK BOYUTLU DİZİLER

Matris veya çok boyutlu veri gösterimleri için kullanılırlar. İki boyutlu bir dizinin gösterimi şu şekildedir => int matris [ ] [ ] = new int[ 4 ][ 4 ];

Bu şekilde bir tanımlama yaparsak elimizde dört satır ve dört sütundan oluşan bir veri bloğu oluşur. Her bir veriye ulaşmak için o elemanın bulunduğu konumu belirtiriz ve değere ulaşmış oluruz.

Yani matris[1][1] = 1; demek birinci satır ve birinci sütun da 1 değeri yer alıyor demek oluyor.

 

ÖRNEK: