CONSTRUCTOR NEDİR?

 

NESNE KURUCULARI(CONSTRUCTOR)

Nesne kurucusunun adı sınıf adı ile aynıdır ve bir değer döndürmez , void de değildir. Constructorların parametreleri olabilir, bu durumda parametre türü ve adı virgüllerle ayrılarak sıralanır.

Nesne kurucusu parametresiz de olabilir. Buna default constructor denir. Aşağıdaki örnekte Kisi sınıfı tanımlanmıştır. İki adet nesne kurucusu vardır. Parametreli ve parametresiz olarak iki constructorımız var.

Parametre alan constructor da parametre değerlerini a,b,c ve d’yi sırasıyla isim , ePosta , dogumYeri ve genelNot alanlarına atamaktadır.

Herhangi bir sınıfta parametreli nesne kurucusu varsa , fakat varsayılan nesne kurucusu yoksa, varsayılan nesne kurucusu kullanımının engellendiği anlamı çıkar. Şayet aşağıdaki sınıfta Kisi() nesne kurucusu sınıfı olmasaydı new Kisi() komutu kullanılamazdı. Dolayısıyla parametreli nesne kurucular olduğu durumda varsayılan nesne kurucusu sınıfını da kullanabilmek için, aşağıda olduğu gibi boş olarak tanımlamamız gerekir.

Java dili metotlar için “ fazladan yükleme” ye ( method overloading ) izin vermektedir. Bunun anlamı aynı sınıf isimli aynı metotların olması. Yani aşağıdaki kod bloklarında kişi() metotlarının sınıf ismiyle aynı olması overloading’e örnek oluyor. Java’nın hangi metodu nasıl ayırt edeceği ise parametrelerine göre anlaşılıyor. Eğer her şeyi aynı yazarsak Java hangisini çağıracağını anlayamaz dolayısıyla sınıf ismiyle aynı isimli metotlar oluştururken parametlerinin farklı olmasına dikkat etmeliyiz.

ÖRNEK:

 

Konu sonu yine kişisel sorular, sizin kendi derleyicilerinizde birazdan aşağıda göreceğiniz kodları kopyalıp çalıştırabileceğiniz küçük programlar ve bugüne kadar işlenen bütün konulara yönelik Java program sorulardan oluşuyor. Lütfen konu anlatımlarını anlamasanız bile aşağıdaki soruları cevaplamaya çalışın ve yanıtları bulmaya çalışın. Bu yazımdan sonra kişisel soruların cevapların tabikide kendi kişisel yorumumu katarak cevaplandıracağım. Sizlerde kendi araştırmalarınızı yaparak kendi cevaplarınızı bulursanız bu iş tamamdır.

 

KİŞİSEL SORULAR

1 => SINIF VE METOT ARASINDAKİ FARK NEDİR?

2 => GERÇEKLEŞTİRME DEĞİŞKENLERİ (INSTANCE VARIABLES) NE DEMEKTİR?

3 => BİR NESNE YARATILIRKEN KULLANILAN ÖZEL METODA NE AD VERİLİR?

4 => BİR SINIFTA YER ALAN METOTLAR KAÇ ŞEKİLDE GÖRÜNEBİLİRLER?

5 => METOT BAŞLIĞININ İÇİNDE YER ALAN PUBLIC İFADESİ NEYİN GÖSTERGESİDİR?

6 => THIS PARAMETRESİ NE AMAÇLA KULLANILIR?

7 => YEREL DEĞİŞKEN NE DEMEKTİR?

8 => KUŞATMA VEYA BİLGİ SAKLAMA NE DEMEKTİR?

9 => PARAMETRELER VE METOTLARIN TANIMINDA KULLANILAN PUBLIC VE PRIVATE ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

10 => BİR DEĞİŞKENİN BELLEKTEKİ ADRESİNİN GÖSTERİMİNE NE DENİR?

11 => REFERANS İLE ÇAĞIRMA (CALL-BY-REFERENCE) NE DEMEKTİR?

 

Aşağıdaki program kodlarını kendi derleyicilerinize yapıştırıp deneme yaparak varsa eğer hataları bulmaya çalışın.

 

PROGRAM KODLARI

ÖRNEK-)

 

ÖRNEK-)

 

ÖRNEK-)

 

ÖRNEK-)