DOSYA İŞLEMLERİNDE FILE SINIFININ ÖZELLİKLERİ

Bugünkü yazımız da Java I/O işlemlerinde file sınıfı ile dosyalar ile ilgili nasıl özelliklere erişebiliyoruz veya dosyalarla alakalı kısa yolları nasıl öğreniriz onları inceleyeceğiz.

Daha önceki yazımda File sınıfı nasıl tanımlanır ve bu sınıf ile yeni bir dosya nasıl oluşturulur, veri nasıl yazılır ve okunur bunları belirtmiştik. Öncelikle file sınıfından bir dosya oluştururken nelere dikkat edeceğiz onu inceleyelim. Daha sonrasında diğer özellikleri başlıklar altında incelemeye devam edelim.

FILE SINIFINDAN DOSYA OLUŞTURMA

Dosyamızı iki şekilde oluşturabiliriz.

1-) File dosya = new File(“C:\\DosyaIslemleri\\YeniDosya.txt”);

Bu şekilde bir dosya oluşturma da dikkat etmeniz gereken ‘\‘ işaretidir. Çoğu zaman sadece bir tane ‘\’  işareti koyduğumuz için dosya bulunamadı ya da oluşturulamadı hatası alırız. Bu işareti koyarken iki adet koymamız gerekir. Bunu yapmamızın sebebi ise Java tek ‘\’ işaretini \ngibi algılar. Eğer bir dosya dizini olduğunu belirtmek istersek \\şeklinde ifade etmemiz gerekir.

2-) String dosya = “C:\\DosyaIslemleri\\YeniDosya.txt”;

File dosya2 = new File ( dosya ) ;

İkinci ifade de dosya oluşturmaya bir örnektir. Dosya uzantısını String türünden bir değişkene atayıp daha sonra File sınıfının parametresine bu değişkeni gönderip dosya oluşturmayı sağlayabiliriz.

Şimdi File sınıfından oluşturduğumuz nesneler olan ‘dosya’ ve ‘dosya2’ ile nelere erişebiliriz bunları inceleyelim.

CREATENEWFILE METODU İLE DOSYA OLUŞTURMA

File sınıfından nesnemizi oluşturduk. Şimdi ise bu nesne ile dosyamızı oluşturalım.

ÖRNEK:

                File dosya = new File (“C:\\DosyaIslemleri\\YeniDosya.txt”);

                try {  dosya.createNewFile(); // Dosya oluşturuldu }

                catch( IOException e ) { e.printStackTrace(); }

Bu kodları tabiki de Java’da yazarken bir class içerisinde yazmalıyız. Class içerisinde de try-catch blokları içerisinde dosya oluşturma işlemini yapmalıyız.

GETNAME METODU İLE DOSYANIN ADINI ÖĞRENME

                File dosya = new File(“C:\\DosyaIslemleri\\YeniDosya.txt”);

                System.out.println(dosya.getName());

Bu metot ile derleyicimizin çıktısına YeniDosya.txt’yi yazdırıyoruz.

GETABSOLUTEPATH METODU İLE DOSYA YOLUNU ÖĞRENME

                File dosya = new File (“C:\\DosyaIslemleri\\YeniDosya.txt”);

                System.out.println( dosya.getAbsolutePath());

Bu metot ile de derleyicimizin çıktısına => C:\DosyaIslemleri\YeniDosya.txt yazdırılır.

DELETE METODU İLE DOSYAYI SİLME

                File dosya = new File (“ C:\\DosyaIslemleri\\YeniDosya.txt “ );

                dosya.delete();

                System.out.println ( dosya.exists() ) ; // Dosya var mı? Sonuç olarak false ekrana yazacaktır.

MKDIR METODU İLE KLASÖR OLUŞTURMA

                File dosya = new File (“D:\\DosyaIslemleri\\YeniKlasör”);

               dosya.mkdir();

               System.out.println(dosya.exists()); //Klasör oluşturuldu mu? Sonuç true olacaktır.

RENAMETO METODU İLE DOSYANIN ADINI DEĞİŞTİRME

                File dosya = new File ( “ C:\\DosyaIslemleri\\YeniDosya.txt “ );

                File yeniDosya = new File ( “ C:\\DosyaIslemleri\\YeniDosyaAdi.txt “ );

                dosya.renameTo( yeniDosya );

Bu metodu kullanırken dikkat etmemiz gereken .txt dosyalarımız aynı klasörün içerisinde yer almalı ve hangisinin ismini değişeceksek ona göre yerlerini ayarlamalıyız. Eğer ‘dosya‘ nesnesinin .txt uzantılı dosya ismini değişmek istiyorsak bu nesneyi referans alarak renameTo metodu oluştururuz ve parantez içerisine yeni oluşturduğumuz File sınıfındaki nesneyi yazarız.

CANREAD VE CANWRITE METOTLARI İLE YAZMA OKUMA KONTROLÜ

                File dosya = new File(“ C:\\DosyaIslemleri\\YeniDosya.txt “ );

                if ( dosya.canRead() == true && dosya.canWrite() == true )

                 System.out.println(“ Dosya okunabilir ve yazılabilir “ );

   Bu metot ile çıktımıza “Dosya okunabilir ve yazılabilir” yazdırıyoruz. if koşulu içerisinde eğer dosya okunurluğu ve yazılabilirliği true ise ekrana yazdırma işlemini yaptırıyoruz.

GETTOTALSPACE METODU İLE DOSYA BOYUTUNU HESAPLAMA

                File dosya = new File(“D:\\DosyaIslemleri\\YeniKlasör”);

                if (dosya.exists()) { // Eğer böyle bir dosya var ise

               System.out.println(dosya.getTotalSpace()) }

Ekranda çıktımız şu şekildedir => 145824411648