JAVA İLE ALGORİTMA DERS-4

Selamlar;

Geçen yazımda Java’da aritmetik işlemlere,Giriş/Çıkış işlemlerine ve atama işlemlerine giriş yapmıştık. Bu yazımda ise Giriş/Çıkış işlemleri ile atama işlemlerini bir arada göstermeye devam edeceğim.

ÖRNEK 1

Yukarıda ki örnekte göstermeye çalıştığım şeyler aslında daha önceden tanımlarını vermiş olduğum değişken türlerini nasıl kullanacağımız ve çalıştığımız program üzerinde ekrana nasıl yansıyacağıdır.

 • İlk olarak değişken tiplerimizi belirledik ve hepsine birer değer verdik.
 • int(Tam sayı) değişken türümüze tam sayı cinsinden bir değer verdik. Bu sayıyı eksi bir ifade de verebilirsiniz.
 • double değişken türümüze virgüllü sayılar olarak tabir ettiğimiz ondalıklı sayı cinsinden bir sayı verdik. Ancak Java’da virgül yerine nokta simgesi kullanılır. Lütfen double değişken türünde buna çok dikkat ediniz!!
 • boolean değişkenimiz bir sorgulama aracıdır. Bize ya true(Doğru) ya da false(Yanlış) değerini geri döndürür. İleriki aşamalar da örneklerde boolean kullanımı gösterilecektir.
 • char değişken türümüz ise sadece tek karekterden oluşan bir değer alabilir ve atama yapılırken tek tırnak içerisinde atama yapılır.

Yukarıda ki örneğin çıktısı ise şu şekilde olur:

 • 5
 • 2.5
 • true
 • ?

ÖRNEK 2

Yukarıdaki örneğin çıktısı şu şekilde olur:

 • 5
 • 17
 • a = 5 , a+b = 517
 • a+b = 22
 • 517  5  17  26
 • a = 13, b = 17, c = 4
 1. İlk işimiz değişken oluşturmak ve int değişkenimize değerler atamak oldu.
 2. Daha sonra farklı şekiller de ekrana yazdırdık.
 3. En çok kafanızın takılacağı kısım 9. satırdaki kod olacaktır. Burada a + b sayılarımızın toplanması gerekeceğini söyleyebilirsiniz ancak işlemimizi System.out.println() metodu içerisinde herhangi bir parantez kullanmadan yani System.out.println( a + b ) ; şeklinde yazarsak bilgisayar bize bu sayıları yan yana yazacaktır. Ancak System.out.println( ” a + b = ” + (a + b) ) ; şeklinde bir yazım yaparsak iki sayı değerimizi toplamış oluruz..

KLAVYEDEN VERİ OKUNMASI : SCANNER ( TARAYICI ) SINIFI

Scanner sınıfı  Java’nın 1.5 sürümü ile birlikte kullanma sunulmuştur ve yazıların taranması ve parçalara ayrılması için kullanılır. Bu sınıf her türlü girdi üzerinde işlem yapabilmesinin yanında klavyeden giriş yapılmasına da olanak sağlar.

Scanner sınıfı java.util paketinin ( kütüphanesinin ) içinde yer alır ve kullanılması için aşağıdaki iki satırdan birinin programın üst kısmına eklenmesi gerekir:

 • import java.util.*;
 • import java.util.Scanner;

İlk satır java.util uygulama paketinin tamamını programda kullanma olanağı sağlarken ikinci satırdaki java.util.Scanner yalnızca Scanner uygulamasının paketini kullanmak içindir.

Scanner ı programın başında tanımladıktan sonra ana metodumuzun içinde de nesne olarak tanımlamamız gerekir. Yani şu şekilde:

 • Scanner herhangiBirIfade = new Scanner(System.in);

herhangiBirIfade kısmına dilediğiniz adlandırmayı doğru kurallar çerçevesinde yazabilirsiniz. Şimdi ise kullanıcıdan veri almak isteyelim:

 • Scanner klavye = new Scanner(System.in);
 • int  sayi= klavye.nextInt();

Örnekte ilk olarak Scanner nesnesi tanımlandı. Ardından bir int değişkenimiz sayesinde kullanıcıdan veri almayı sağladık. İşte veri almamızı burada Scanner nesnesindeki klavye değişkenimiz sağladı. Dikkat etmemiz gereken bir nokta da verimizi klavye.nextInt() şeklinde almamız. Burada demek istenilen şey klavye nesnesinin içinde Int türünden bir sayı oku.

 1.    .nextByte() = Klavyeden byte türünden bir sayı okur.
 2.    .nextShort() = Klavyeden short türünden bir sayı okur.
 3.    .nextInt() = Klavyeden int türünde bir sayı okur.
 4.    .nextLong() = Klavyeden long türünden bir sayı okur.
 5.    .nextFloat() = Klavyeden float türünden bir ondalıklı sayı okur.
 6.    .nextDouble() = Klavyeden double türünden bir ondalıklı sayı okur.
 7.    .next() = Klavyeden String türünden bir sözcük okur. Okunan sözcük imleç ile bir sonraki boşluk  arasında kalan parçadır.
 8.    .nextLine() = Klavyeden String türünde bir satır okur. Satır sonu karakteri okunan satıra dahil değildir.
 9.    .nextBoolean() = Klavyeden boolean türünde bir önerme ( true ya da false ) okur.

ÖRNEK 3

Çıktımız şu şekilde olur:

 1. Birinci sayı = 5
  İkinci sayı = 6
  Bir ondalıklı sayı giriniz:  // Klavyeden double değer girilecekse virgül kullanarak giriniz. Yoksa program hata verir. Kodlama da double değer yazacak olursanız o zaman nokta kullanacaksınız!!!
  2,5
  Girilen sayı = 2.5
  Adınızı ve soyadınızı giriniz:
  ahmet yesilyurt
  Adınız: ahmet
  Soyadınız: yesilyurt
  Bir satır girin:
  5
  5

Yukarıdaki örnekte bütün değerleri ve isimleri ben kendi kafamdan uydurarak girdim. O kısımları dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ancak kodlama da uymanız gereken kurallar vardır. Bunlara uymazsak bilgisayar bizim dilimizden anlayamaz.

Bu yazım burada sonlanıyor ancak yazının devamı başka bir günde gelecek. Bütün örnekleri ve birkaç tanım yerlerini JAVA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ KİTABI ndan alıyorum!! Sorularınız ve yorumlarınız için bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerle…