JAVA’DA TEMEL KURALLAR DERS-5

Selamlar;

Bu yazımda birkaç kural , yapılması gereken dikkat edilmesi gereken şeylere değineceğim ve bunları birkaç başlık altında tanımlama ve örnek gösterme şeklinde ifade etmeye çalışacağım.

SAYI DEĞİŞMEZLERİ :

 • Değeri belli olan bir sayının mesela 3 sayısının değeri üçtür bu sayının değeri 4 veya 5 hiçbir zaman olamaz.
 • Örnek olarak :  float x = 4.0; ifadesi yanlış bir ifadedir. Java’da double bir değişkenimiz varsa bunu double cinsinden yazmamız gerekir.
 • Ya da float x = 4; veya float x = ( float ) 4.0 ; şeklinde bir kod yazımı derleyicimizde bir hata vermeyecektir.

SİMGE DEĞİŞMEZLERİ :

Klavyemizde bulunan karakterler örneğin ” ? , y , * , 7 , k , # ” gibi karakterler başka bir karakterle eşit gösterilemez. Sayı değişmezlerinde kural nasılsa burada da kural aynıdır.

ATAMA CÜMLELERİ :

Java’da herhangi bir değişkene bir ifadeye değer vermemiz için o değişkene bir şey atamamız gerekir. Yani, değişken = değer ; örneğindeki  =(eşittir) ifadesi bizim değişkenimize değer atamamızı sağlar.

Örnek olarak : int TurkAlfabesi = 29 ; burada TurkAlfabesi değişkenimize 29 değerini int türünden atamış olduk.

ÖZEL ATAMA İŞARETLERİ :

+ , – , / , * , % gibi aritmetik işlemlerde kullandığımız karakterlerimizi şu şekilde özel olarak kullanabiliriz:

  • sayac = sayac + 1 ;     ile     sayac  +=1;  aynı ifadelerdir ve bunun anlamı sayacımızı sayac artı bir artır demektir.
  • sayac = sayac – 1 ;     ile     sayac   -=1; aynı ifadelerdir.
  • sayac = sayac / 3;      ile     sayac   /=3; aynı ifadelerdir.
  • sayac = sayac * 5;     ile     sayac   *=5; aynı ifadelerdir.
  • sayac = sayac % 10; ile     sayac  %=10; aynı ifadelerdir.

 

VERİ TÜRÜNÜN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ :

Veri türünün değiştirilmesi bazen programcılar için çok önemli olabilir. Bunu yapmak içinde belli birkaç kural vardır. Bu kuralları yapmanız gerekenler ve yapmamanız gerekenler aşağıdaki gibidir;

 • double uzaklık = 5.0;
 • int yol = uzaklık;  // Burada yol değişkenini uzaklık değişkenine eşitlememiz yanlış bir gösterimdir.

Ancak şu şekilde yazarsak:

 • double uzaklık = 5.0;
 • int yol = (int)  uzaklık ;   // bu gösterim doğru olacaktır.

ÇOĞALTMA VE AZALTMA İŞLEÇLERİ :

Yukarıda özel atama işlemlerinde sayac = sayac + 1; örneği sayac++; ile aynıdır. Sayac++ da sayacı değişkeninin değerini bir kadar artır demektir. Ya da sayac– yazarsak sayac değişkeninin değerini bir kadar azalt demiş oluruz.

Önemli birkaç uyarı!!!

 • ++++sayi++++ yazılamaz.
 • ++sayi++         yazılamaz.
 • ++++sayi         yazılamaz.
 • sayı++–           yazılamaz.
 • (sayı++)++       yazılamaz.

Birkaç uyarı ve örnekten oluşan yazım burada bitiyor. Aynı şekilde örnekleri ve bazı tanımlamaları JAVA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ kitabından faydalanarak burada aktarıyorum. Yeni yazımda ise String sınıfı hakkında uyulması gereken kurallar ve birkaç örnekle konuyu aktarmaya çalışacağım.