JAVA STRİNG SINIFI DERS-6

JAVA’DA STRİNG SINIFI

Selamlar;

Java’da string kullanımı daha önceki yazılarımda kod yazarken nasıl kullanacağımızı nerelerde kullanacağımızı kısa bir şekilde göstermiştim. Bu yazımda ise string sınıfını daha detaylı ve uyulması gereken birkaç kuralı göstereceğim. Ayrıca string ile neler yapılabilir bununla ilgilide birkaç örnek göstereceğim.

O halde daha önceki yazılarımda göstermiş olduğum string i biraz hatırlayalım. Java’da string kullanımını kod yazarken bir değişkene eğer kelime, harf ya da Integer olarak değil de bir yazı şeklinde sayı atamak istersek string sınıfını kullanmamız gerekirdi. Birkaç örnek gösterecek olursam:

Yazıların birbirine eklenmesi

String türünde atama yaptığımız cümleleri, kelimeleri vb. şeyleri birleştirmek ya da ekleme yapmak için ” + “ komutunu kullanıyoruz. Matematikte toplama anlamına gelen bu işlev Java’da System.out.println() metodu içerisinde kullandığımızda eklemek, birleştirmek ya da yanına yazmak anlamına geliyor.

 • Yani String kelime1 = ” Ahmet Ekmel ” , kelime2 = ” Yeşilyurt ” ;
 • System.out.println( ” Birleşmiş hali: “ + kelime1 + kelime2 ) ;
 • Ekranda çıktı olarak Birleşmiş hali: Ahmet Ekmel Yeşilyurt ‘ şeklinde olacaktır.

String ifadenin uzunluğunu bulma

Bazen sorularda karşımıza bir cümlenin veya kelimenin uzunluğunu bulmamız istenilebilir. Ya da bazı sorularda istenilmese bile bizim bulmamız gerekebilir. Bunu yapabilmenin yolu ise .length() metodunu kullanmaktır. Örneğin: String kelime = “Ahmet” ; bu örnekteki Ahmet kelimesinin uzunluğu beş harften oluştuğu için 5 kadardır.

Eğer çift tırnak içerisinde yazdığımız kelimelerin içerisinde boşluk bile varsa bu da kelimenin uzunluğuna dahil edilecektir!! Önemli olan husus kelimenin uzunluğunu yazdırmakta. Bunu yaparken ilk olarak Integer(int) tipinde değişken tanımlıyoruz yani: int uzunluk = kelime.length(); şeklinde atama yapıyoruz ve ekrana System.out.println(uzunluk) olarak yazdırıyoruz.

String sınıfının bazı metodları

.toLowerCase() metodu

 • Bu metot atama yaptığımız değişkenin bütün harflerini küçük harfe dönüştürür.

.toUpperCase() metodu

 • Bu metot ise atama yaptığımız değişkenin bütün harflerini büyük harfe dönüştürür.

.substring(Başlangıç) metodu

 • Bu metot da ise başlangıç yerine kelime uzunluğu sınırları içerisinde girilen herhangi bir sayı yazıyoruz ve bu metot o belirttiğimiz sayıdan itibaren olan kısmı ekrana yazdırıyor. Örnekleri aşağıda göstereceğim!!

.substring(Başlangıç , Bitiş ) metodu

 • Bu metot da kelimemizin başlangıç ve bitiş değerleri arasındaki kısmı ekrana yazdırıyor.
 • Ayrıca ekrana başlangıç harfi yazdırılır ancak bitiş kısmında olan harf yazdırılmaz!!

.indexOf(Bir Dizgi) metodu

 • Bu metodumuzda bir dizgi kısmına çift tırnak içerisinde bir kelime girdiğimizde atama yaptığımız değişkenin içerisinde o kelimeyi arar ve ilk göründüğü yeri ekrana yazdırır.
 • Eğer aranan kelime cümle içerisinde yoksa -1 ekranda gösterilir.

.indexOf(Bir Dizgi , Başlangıç) metodu

 • Bu metot ise Başlangıç kısmına girilen sayıdan sonra Bir Dizgi kısmına girilen kelimeyi atama yapılan cümle içerisinde ilk görüldüğü yeri arar.
 • Eğer aranan kelime yoksa aynı şekilde ekrana -1 yazdırılır.

.lastIndexOf( Bir Dizgi ) metodu

 • Bu metodumuzda Bir Dizgi kısmına girilen kelimenin atama yapılan cümle içerisinde en son nerede göründüğünü tespit eder.
 • Eğer aranan kelime yoksa yine ekrana -1 yazdırılır.

.trim() metodu

 • Bu metot en sevdiğim metotlardandır. String tipinde atama yapılan cümlenin içerisinde başında veya sonunda boşluk varsa o boşlukları siler.

.charAt(Konum) metodu

 • char daha önce harflerde kullanılabilir bir şey olduğunu söylemiştim. charAt() metodu ise Konum kısmına girilen kelime sınırları içerisinde bir sayı girdiğimizde o sayıda bulunan harfi gösterir.

.compareTo( Bir Dizgi) metodu

 • Metodu çağıran nesneyle Bir_Dİzgi nesnesini alfabetik olarak karşılaştırır. Eğer Metodu çağıran nesne daha küçükse metot sıfırdan küçük bir değer verir.
 • Eğer iki dizgi birbirine eşitse metot 0 verir.
 • Eğer metodu çağıran nesne metoda giren parametreden daha büyükse sıfırdan büyük bir sonuç verir.

Metotlara yönelik örnekler :

 • Önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Java’da karakterlerin konumları 1’den değil 0’dan başlar. Yani Merhaba kelimesinde ‘ e ‘ nin konumu 2 değil 1’dir.

Bu yazımda burada sonlanıyor. Örnekler JAVA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA GİRİŞ kitabına aittir. Anlaşılmayan kısımlar için yorum yapabilir ya da bana ulaşabilirsiniz. Saygılar sevgiler 🙂 🙂

 

JAVA STRİNG SINIFI DERS-6” için 4 yorum

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.