JAVA İLE VERİ YAPILARI ÖRNEK SORU

Selamlar,

Uzun süredir yazı yayınlamıyordum. İnşallah bu yazıdan itibaren düzenli bir şekilde yazılarımı yayınlamaya devam edeceğim. Bugünkü yazım veri yapıları ile alakalı bir soru/cevap içerecek. Kod kısmında hatalarım olabilir veya veri yapısına uygun olmayan kısım olabilir.

SORU:

Yığıt kullanılarak tam sayı operandların (işlenen) ve +, -, /, * gibi operatörlerin alındığı bir sistemde Postfix notasyonuna göre hesaplama yapan bir program yazılacaktır. Program için tam sayıları tutan bir yığıt yapısı (ekleme(), silme(), bosmu(), tepe(), vb. metotları ile) oluşturulmalıdır. Program aşağıdaki gibi çalışacaktır.

Kullanıcı klavyeden operatör ve operandları postfix notasyonunda olduğu gibi almalıdır. Fakat burada ekstra girişlere de izin verilmektedir.
Eğer kullanıcı tam sayı bir değer girerse yığıta eklenir.
Eğer kullanıcı geçerli bir operatör girerse, yığıtın tepesinden iki tam sayı alınır ve gerekli işlem yapılarak tekrar sonuç yığıta yazılır.
Eğer kullanıcı ? girerse yığıtın içeriği kullanıcıya gösterilir (Bu işlem yığıt boşaltılmadan yapılmalıdır.)
Eğer kullanıcı ^ sembolü girerse yığıtın tepesindeki eleman çıkarılır.
Kullanıcı ! sembolü girerse program sonlanmalıdır.

Örnek bir çalıştırma aşağıdaki gibidir.
?
[ ]
10
?
[10]
20 30
?
[30, 20, 10]
*
?
[600, 10]
+
?
[610]
^
610
?
[ ]
!

Yukarıda ilk olarak ? girildiği için yığıt boş olarak ([ ]) gösterilmiştir. Daha sonra 10 girilmiş ve ? ile yığıt gösterilmiştir => ([10]).

Sonra 20 ve 30 girilmiş ve ? İle yığıt gösterilmiştir => ([30,20,10]).

Sonra * girildiği için yığıtın tepesinden 0 ve 30 alınıp çarpma işlemi yapılmış ve sonuç tekrar yığıta eklenmiştir => ([600,10]).

Sonra + operatörü girildiği için 600 ve 10 toplanmış ? ile yığıt gösterilmiştir => ([610]).

Sonra ^ girildiği için yığıtın tepesindeki eleman çıkarılmıştır.

? ile yığıtın boş olduğu gösterilmekte ve ! ile programdan çıkılmaktadır.

 

ÇÖZÜM:

Çözümüm 3 class’dan oluşuyor. Sırasıyla class isimleri Cikin => Eleman => Test.