JAVA’DA ANAHTAR SÖZCÜKLER

 

Java programlama dilinde kod yazarken dikkat edilmesi gereken birçok kural vardır. Önemli ve olmazsa olmaz kurallardan biri de anahtar sözcükler olarak adlandırılan, Java kod derleyicisin de herhangi bir değişken, sınıf ya da metot adı olarak kullanılamayan ve Java içindeki önceden tanımlanmış değiştirilemeyen sözcüklerdir.

Aşağıda Java’da değişken adı olarak kullanılmasından kaçınılması gereken bu ayrılmış sözcükler sıralanmıştır.

abstract continue for private this
assert default goto protected throw
boolean do if public throws
break double implements return transient
byte else import short true
case extends long static try
catch false native strictfp void
char final new super volatile
class finally null switch while
const float package synchronized iner
instanceof int interface