ALGORİTMA ÇIKMIŞ SORULAR-6

SORU-1) Aşağıda verilen ana program çıktısını veriniz? CEVAP-1)

  SORU-2) Kendisine parametre olarak gelen (5 basamaklı) hexadecimal sayının on tabanındaki değerini geri döndüren metodu ve ana programı yazınız. CEVAP-2)

  SORU-3) Kendisine parametre olarak gelen iki string içinde yerleri aynı olmak şartıyla eşit olanları bulup geri döndüren metodu yazınız….

DOSYA İŞLEMLERİNDE FILE SINIFININ ÖZELLİKLERİ

Bugünkü yazımız da Java I/O işlemlerinde file sınıfı ile dosyalar ile ilgili nasıl özelliklere erişebiliyoruz veya dosyalarla alakalı kısa yolları nasıl öğreniriz onları inceleyeceğiz. Daha önceki yazımda File sınıfı nasıl tanımlanır ve bu sınıf ile yeni bir dosya nasıl oluşturulur, veri nasıl yazılır ve okunur bunları belirtmiştik. Öncelikle file sınıfından…

DOSYA GİRİŞ / ÇIKIŞ (I/O) İŞLEMLERİ

Giriş / Çıkış bir programa giren ve çıkan verilerin genel gösterimine denir. Programa giriş klavyeden veya dosyadan yapılabilir. Çıkış ise ekrana yazdırma ya da dosyaya yazdırma şeklinde yapılabilir. Dosya işlemlerinde okuma ve yazdırma işlemleri nasıl yapılır, neden dosya işlemlerine ihtiyaç vardır, dosyalar da veriler bilgisayar ortamında nasıl saklanırlar bu sorulara…