POLYMORPHISM

  JAVA İLE POLYMORPHISM Polymorphism kelime anlamı olarak çoklu şekil veya çoklu biçim anlamına gelmektedir. Kalıtım ( inheritence ) ile iç içedir. Birbirleriyle beslenirler. Kalıtım konusunda sınıflar türetmiştik ve bu sınıflar arasında ilişkiler bağlantılar kurmuştuk. Polimorfizm yapılarak bir nesne farklı bir nesne gibi davranabilir. Mesela “ses” diye bir metodumuz olsun….

OVERRIDING (ÜZERİNE YAZMA)

  Daha önceden overload yani aşırı yüklemeyi anlatmıştım. Ancak kısa bir şekilde hatırlayalım overload’ı. Aşırı yükleme bir class içerisinde aynı isimle oluşturulan ancak parametrelerine göre değişen metotlar idi. Override ise kalıtım konusuyla iç içedir diyebilirim. Kalıtım da bizim süper classımız ve süper sınıftan kalıtım alan sub sınıflarımız bulunuyordu. Sub sınıfımız,…

ABSTRACT SINIFLAR VE INTERFACES

  Abstract(soyut) sınıflar: Abstract ( soyut ) sınıflar kalıtımın bize sağladığı ek özelliklerden biridir. Abstract sınıfların kullanım amaçları aslında büyük programlar ya da projeler yapılırken daha net anlaşılıyor. Soyut sınıfların içerisinde yer alan soyut metotların gövdesi bulunmaz. Sadece metot ismi yazılır ve noktalı virgül ile sonlandırılır. Soyut sınıflardan nesne oluşturulamaz….

1 3 4 5 6 7 19