SINIFLAR VE METOTLAR-2 / DERS-12

 

METOTLARIN ÇAĞRILMASI

Bir metodun kullanılabilmesi için “çağrılması” (method call) gerekir. Tanımlarına göre iki şekilde ele alınırlar:

  1. Bir değeri geri veren (döndüren) metotlar: Metotlar kendisini çağıran metotlara bir değer döndürebilir. Geri yollanacak değişkenin veri türü metot tanımında belirtilir. Metot içinde bu değer return komutu ile geri gönderilir.
  2. Herhangi bir değeri geri vermeyen metotlar (void metotlar): Değer göndermeyen metotlar void metotlar olarak tanımlanır. Bu durumda bir işlem gerçekleşir, fakat metottan bir veri çıkışı olmaz!!

 

void Metot:

void metotlar yukarıda da belirtildiği gibi geriye değer döndürmeyen metot türüdür ve şu şekilde tanımlanır.

Süslü parantezler arasında tanımlanan alana metodun gövdesi (body) denir. Sınıf tanımının ilk yapıldığı ilk satıra ise metot başlığı (heading) denir.

Public, metodun her isteyen tarafından kullanılabileceğini gösterir. Void ise metodun herhangi bir değer geri göndermediğini ifade edecektir.

Metodun gövdesinde (body) ise gerçekleştirilmesi istenen komutlar yer alır.

 

Değer döndüren metot tanımları

Döndürülen değer türü kısmına int, double, char, string vb. veri tipleri girilebilir. Özellikle dikkat edilmesi gereken bir kural ise değer döndüren metotlar da en az bir defa return ifadesini kullanılmalıdır. Örneğin, int türünde bir değer döndürülecek ise, metot içerisinde int türünde bir değer döndüren en az bir return int_deger komutu olmalıdır.

Örnek bir metot yazarak yazılanlara açıklık getirelim. Örneğin kendi ismimizin uzunluğunu bulan bir metodumuz olsun ve int türünde bu değer geri dönüş yapsın.

 

Parametreli (veri alan) metotlar

Metot dışarıdan (çağrıldığı yerden) girdi alabilir. Bu metotları ise yine yukarıdaki gibi metot oluşturup parantezler içerisine geri döndüreceğiniz veri tipini ve değişkeni yazarak parametreli metot haline getirmiş oluyoruz.

 

Bir örnekle gösterecek olursak :

Yukarıdaki örneklerde görülen VeriYaz metodu her iki sınıf tanımında da veri döndüren bir metot olarak kullanılmıştır. Aralarındaki tek fark VeriDondur sınıfında bu metoda herhangi bir parametre girişi yoktur, veriGirisi sınıfında ise String veri türünde bir parametre girdisi vardır.

Bir void metotta da return kullanılabilir. Fakat bu durumda herhangi bir veriyle beraber kullanılamaz ve yalnızca “return;” şeklinde yazılabilir. Metodun sona ermesi gereken durumlarda kullanılabilir.

 

This parametresi

Eğer bir metodun içinde gerçekleştirme değişkenleri veya o sınıflara ait başka bir metot kullanılmak isteniyorsa bu verilere veya metotlara this parametresi kullanılarak da ulaşılabilir.

Örnek:

 

YEREL DEĞİŞKENLER

Değişkenler sadece tanımlandıkları alanda geçerlidirler. Bir metodun içinde tanımlanan bir değişkenin geçerliliği metot bittiğinde sona erer. Başka bir metotta aynı isimde bir değişken kullanılsa bile bunlar birbirinden farklı değişkenlerdir. Aşağıdaki program çiftinde, yeniMiktar değişken adı hem sınıf içerisindeki bir metotta, hem de main’de kullanılmıştır. Ancak, her ikisi de Java için farklı değişkenlerdir.

Örnek:

Örnekte de görüldüğü gibi yeniMiktar değişkeni iki ayrı metotta kullanılmasına rağmen ayrı iki değişken olarak tanımlandı.

 

NOT: Bir metoda birden fazla parametre girilebilir. Metot tanımında her parametrenin veri türü belirtilmelidir. Aşağıda dört parametreli ornekMetot1 metodu tanımlanmıştır.