STATIC METOTLAR VE DEĞİŞKENLER

Bazı problemlerde nesne kullanmayan metotlar ve değişkenler gerekebilir. Bu durumda sınıf tanımında bu tür durumlar için static tanımı kullanılır.

Örneğin Math.sqrt(3,5)’i kullanırken Math sınıfını nesne olarak tanımlama yapmıyoruz. Çünkü bu metot Math sınıfı içerisinde static olarak tanımlıdır ve metodun çağrılması esnasında nesne adı yerine sınıf adı kullanılmaktadır. Static tanımı yalnızca sınıf değişkenleri ve metotları için geçerlidir. Bir sınıfın ise static olarak tanımlanması yanlış bir kullanım olacaktır!!

Static metotların kullanımını örnek üzerinden göstererek nasıl kullanıldıklarını daha net ifade edeyim.

ÖRNEK:

 

MAIN METODU NEDEN STATIC?

Program ilk çalıştığında main metodu çalıştırılır ve main metodu bir sınıf içerisinde yer alır. Program ilk çalıştığında herhangi bir nesne oluşturulmaz. Nesne yokken main metoduna erişebilmek için static olarak tanımlanmalıdır ki doğrudan sınıf adını kullanan main metodu çalışabilsin. Bu yüzden main metodu her zaman static olarak tanımlanmalıdır.