ALGORİTMA ÇIKMIŞ SORULAR-6

SORU-1) Aşağıda verilen ana program çıktısını veriniz? CEVAP-1)

  SORU-2) Kendisine parametre olarak gelen (5 basamaklı) hexadecimal sayının on tabanındaki değerini geri döndüren metodu ve ana programı yazınız. CEVAP-2)

  SORU-3) Kendisine parametre olarak gelen iki string içinde yerleri aynı olmak şartıyla eşit olanları…

ÇOK BOYUTLU DİZİLER

METODA GİREN DİZİLER Programımızın main kısmından diziyi metoda gönderirken bir nesne olarak tanımlama yaparız veya normal bir dizi tanımlarız ve bir değişkene atama yaparız. Metoda bu diziyi gönderirken metodun adının içerisinde değişken adını yazarız ancak köşeli parantezleri kullanmayız. Küçük bir örnekle anlatmak istediğimi kod üzerinden…

SINIF VE METOTLARDA DİZİ KULLANIMI

Sınıfın içinde herhangi bir değişken tanımlanabildiği gibi dizi de tanımlanabilir. Aşağıdaki kod parçasını inceleyiniz ve anlamadığınız kısımları lütfen yorumlar da belirtiniz. Aşağıdaki kod örneği sadece dizilerle ilgili bir örnek olmayıp içerisinde set get metotlarının kullanıldığı public, private vb. değişkenlerin nasıl kullanıldığı ve bir sınıftan başka…