ALGORİTMA ÇIKMIŞ SORULAR-2

Selamlar; Bu yazım Bilgisayar Mühendisliği bölümünde vize sınavlarında çıkmış olan 3 adet soruyu içeriyor.. ÖRNEK 1: Üç basamaklı pozitif bir tamsayının basamaklarının küpleri toplamı sayının kendisine eşitse o sayıya Armstrong sayısı denir. Örneğin:  371= (3^3)+(7^3)+(1^3) . Buna göre üç basamaklı bütün Armstrong sayıları bulan ve…

ALGORİTMA ÇIKMIŞ SORULAR 1

  ÖRNEK 1 : Klavyeden 50 adet tamsayı okuyup bunları bir diziye atan, daha sonra bu dizideki elemanların aritmetik ortalamasını bulup ekrana yazan programı yazınız.