EXCEPTIONS DURUMLAR

Exceptions kelime anlamı olarak istisnalar anlamına gelmektedir. Kod yazarken istisnai durumlar oluşur. Mesela sayının sıfıra bölünmesi veya kullanıcının Integer veri girişi yapacağı esnada String tipinde bir değer girmesi gibi istisnai durumlar hatalar olabilir. Exceptions ise hataları ayıklamamız da, kod satırlarında nerede hata aldığımızı veya hangi…