POLYMORPHISM

  JAVA İLE POLYMORPHISM Polymorphism kelime anlamı olarak çoklu şekil veya çoklu biçim anlamına gelmektedir. Kalıtım ( inheritence ) ile iç içedir. Birbirleriyle beslenirler. Kalıtım konusunda sınıflar türetmiştik ve bu sınıflar arasında ilişkiler bağlantılar kurmuştuk. Polimorfizm yapılarak bir nesne farklı bir nesne gibi davranabilir. Mesela…