KALITIM (INHERITENCE)

  Java dilinde yazılan bir sınıf, daha sonra başka sınıflara da temel oluşturabilir. Örneğin; İnsan isminde bir sınıf tanımladık ve sınıfımızın içerisinde isim, soy isim, TC no vb. değişkenler metotlar yer alıyor. Ardından Ahmet diye ayrı bir sınıf oluşturduk ve Ahmet isimli sınıfımız da soy…