FAZLADAN YÜKLEME(OVERLOADING)

Bir metot farklı sınıflar içinde aynı isimle yer alabilir. Örneğin Robot ve İnsan sınıfımız olsun ve her iki sınıf içinde aynı isimde bir metodumuz olsun. Bu metodun ismi de bacak() olsun. Bacak hem robotta hem de insan da olması gereken bir işlevdir. Dolayısıyla her ikisinde…

CONSTRUCTOR NEDİR?

  NESNE KURUCULARI(CONSTRUCTOR) Nesne kurucusunun adı sınıf adı ile aynıdır ve bir değer döndürmez , void de değildir. Constructorların parametreleri olabilir, bu durumda parametre türü ve adı virgüllerle ayrılarak sıralanır. Nesne kurucusu parametresiz de olabilir. Buna default constructor denir. Aşağıdaki örnekte Kisi sınıfı tanımlanmıştır. İki…